rajaliikenne.fi
Kaikki kaakkoisrajan liikenteestä
Finnish language
rajaliikenne.fi
Kaikki kaakkoisrajan liikenteestä
Finnish language

Imatran rajanylityspaikka

Ilmakuva Imatran rajanylityspaikalta

Rajaylitysliikenne Imatralta Svetogorskiin (entinen Enso) alkoi 17.3.1972 Svetogorskin sellu- ja paperikombinaatin rakennustöiden alettua. Rakennustyö toteutettiin neljässä vaiheessa:

I vaihe 1972- 1975
II vaihe 1975- 1978
III vaihe 1978- 1984
IV vaihe 1985- 1988 (Kamenogorsk 1987- 1988).
Liikenne oli vuoteen 1990 saakka lähes yksinomaan rajavaltuutettujen viseeraamilla kulkuluvilla tapahtuvaa työmaaliikennettä, kunnes vuoden 1990 alussa siirryttiin vain passilla ja viisumilla tapahtuviin rajanylityksiin ja kulkulupakäytäntö lopetettiin. Ensimmäiset kotiseututuristimatkat järjestettiin linja-autolla 6.7.1990 Imatran matkailupalvelun järjestämänä.

Imatran rajanylityspaikan rakennus

Vuonna 1991 passintarkastustehtävät siirtyivät poliisilta rajavartiolaitokselle ja samalla käyttöön otettiin uusi raja-asemaparakki. Matkustajamäärä kasvoi vuonna 1995 n.400 000 matkustajaan (vuonna 1994 n.100 000 matkustajaa) Venäjän halvan polttoaineen sekä alkoholin rajoittamattoman tuonnin takia. Alkoholintuonnin aikarajoituksen (20 h) voimaantulon sekä passin ja viisumin lisäksi vaaditun venäläisten kirjavan lupalappukäytännön vuoksi matkustajamäärä laski n.40 % vuonna 1997. Nykyinen raja-asema otettiin käyttöön 1.7.1998. Vuonna 2014 päärakennusta laajennettiin huomattavasti ja henkilöliikenteelle rakennettiin laaja tarkastuskenttä.

Vuonna 2000 otettiin käyttöön Pelkolan puuterminaali ja Venäjän puolella alkoi nykyisen raja-aseman rakentaminen. Asema valmistui seuraavana vuonna. Imatrasta tuli kansainvälinen rajanylityspaikka 3.7.2002 ja matkustajamäärä lähti rajuun nousuun jo seuraavana vuonna, jolloin matkustajia kulki Imatran kautta n.600 000. Vuoden 2007 alussa Imatrasta tuli ympäri vuorokauden avoinna oleva rajanylityspaikka. Vuonna 2014 Imatran rajanylityspaikan kautta kulki reilu miljoona ajoneuvoa ja noin 2,34 miljoonaa matkustajaa.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto Imatran tulli
Imatran rajatarkastusasema Pietarintie 1
Pietarintie 1 55610 Imatra
55610 Imatra
puh. 0295 422 700 puh. 0295 5200 (vaihde)
fax 0295 411 520